ซึงหลวง

ซึง คือ เครื่องดนตรีประเภทพิณ มีสายพาดอยู่เหนือกล่องเสียง และเกิดเสียงด้วยการดีดสาย อาจจะมีกี่สายก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นซึงจากภาคใดของไทย ในบางท้องที่เรียกเครื่องดนตรีนี้ว่า ปิน แต่ในวรรณกรรมบางเรื่องและในโคลงนิราศหริภุญชัย เรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า ติ่ง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน