กระจับปี่

กระจับปี่เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดชนิดหนึ่งมีมาแต่โบราณ คำว่ากระจับปี่นั้นสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากชื่อของเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในภูมิภาคนี้ เช่น จาปี หรือ จับเปย ของกัมพูชา กะจาปี ในภาษามลายู ซึ่งน่าจะมาจากต้นเค้าในภาษาบาลี ที่เรียกพิณชนิดนี้ว่า กัจฉปะ ซึ่งแปลว่าเต่า อันหมายถึงรูปร่างลักษณะอันเป็นกระพุ้งหรือกล่องเสียงของพิณที่คล้ายกระดองเต่า รวมถึงมีการนำกระดองเต่ามาทำเป็นกระพุ้งอีกด้วย


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน