สะล้อน่าน

สะล้อน่าน เป็นเครื่องสีพื้นบ้านที่สร้างขึ้นใช้เป็นการเฉพาะในจังหวัดน่าน คันทวนยาวประมาณ 70 ซม. ปลายทวนด้านหนึ่งทิ่มทะลุกะลามะพร้าว ที่ทำหน้าที่เป็นกล่องเสียง ด้านหลังของกะลาเจาะรูให้เสียงดังกังวาน ปลายทวนล่างขึงสายโลหะพาดผ่านหย่องไม้ที่วางอยู่บนแผ่นไม้บางๆ แทนหนังหน้าซอ เรื่อยขึ้นไปจนถึงลูกบิด 2 อัน ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ลูกบิดกีตาร์แทนเพื่อความสะดวกในการตั้งเสียง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน