ซอกลาง

ซอกลาง เป็นซอที่มีขนาดใหญ่ ไม่ทราบที่มาแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อไร และใครเป็นผู้ประดิษฐ์ แต่ที่น่าสังเกตคือ คันทวนมีลักษณะเหมือนซออู้ แต่กะโหลกซอเป็นกระบอกทำจากไม้เนื้อแข็งเหมือนซอด้วง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน