ฉาบใหญ่

ฉาบเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกำกับจังหวะ ที่เรียกว่าฉาบนั้น ก็เพราะ เรียกเลียนตามเสียงที่เกิดจากการบรรเลง ฉาบทำจากโลหะ มีลักษณะแผ่บานบอกเป็นทรงกลม ตอนกลางหนาเป็นปุ่มนูน เรียกว่า "กระพุ้ง"(นูนน้อยกว่าฆ้อง) เจาะรูร้อยเชือก ผูกโยงเป็นคู่ อีกทั่งยังเป็นตำแหน่งที่ใช้มือจับในการบรรเลง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน