ฉิ่ง

ฉิ่งเป็นเครื่องตีประเภทเครื่องกำกับจังหวะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในวงดนตรีประเภทต่างๆ ทำจากโลหะเช่นทองเหลือง หรือ สำริด หล่อหนากว่าฉาบ เว้ากลาง ปากผายออกเป็นทรงกลม


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน