กรับเสภา

กรับเสภาเป็นเครื่องดนตรีไทยแท้ประเภทเครื่องตีไม้ สำหรับตีคุมจังหวะในขณะที่ขับเสภา กรับเสภาชุดหนึ่งประกอบไปด้วยไม้ 4 ท่อน ทุกท่อนมีความยาว หนา และน้ำหนักเท่ากัน ยาวท่อนละประมาณ 20 ซม. รวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 400 กรัม ทุกอันเหลาอย่างประณีตและขัดมันทุกหน้า


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน