กรับไม้

กรับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี (เคาะ) ทำหน้าที่กำกับจังหวะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง ควบคุมความช้าเร็วของท่วงทำนอง โดยตีพร้อมกับจังหวะ "ฉับ" ของฉิ่ง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน