ฆ้องมอญวงใหญ่

ฆ้องมอญ เป็นฆ้องที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากฆ้องไทย โดยวางตั้งโค้งขึ้นไป มีการแกะสลักประดับกระจกที่สวยงาม มีการผูกฆ้องและวิธีกี่บรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นเครื่องดนตรีสำคัญที่ร่วมอยู่ในวงปี่พาทย์มอญ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน