กลองยาวเป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว บรรเลงเป็นกลุ่มหลายใบพร้อมกัน หุ่นกลองมีลักษณะคอยาวคอด เรียวไปสู่ด้านท้ายที่บานออกเป็นปากแตร ที่ตัวกลองตกแต่งด้วยผ้าระบายเป็นจีบสีสวยงาม มีเชือกสะพายคล้องคอโดยให้หน้ากลองอยู่ด้านหน้าลำตัวของผู้ตี บริเวณหน้ากลองทายางรัก ติดข้าวสุกผสมขี้เถ้าถ่วงหน้า เพื่อให้เกอดเสียงที่ก้องกังวาน
         ปัจจุบันกลองยาวเป็นที่นิยมแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศ ใช้ตีนำในกระบวนแห่ เช่น แห่นาค แห่กฐิน ซึ่งอาจมีเครื่องดนตรีชนิดอื่นร่วมบรรเลงด้วย เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง จนถึงเครื่องดนตรีฝรั่ง เช่น แตรวง ก็นำมาบรรเลงร่วมกับวงกลองยาว บางทีเรียกรวมกันว่า วงเถิดเทิง