• ปี่แม่
บรรเลงเพลงเดี่ยว |  เพลงไล่ระดับเสียง |
• ปี่กลาง
บรรเลงเพลงเดี่ยว |  เพลงไล่ระดับเสียง |
• ปี่ก้อย
บรรเลงเพลงเดี่ยว |  เพลงไล่ระดับเสียง |
• ปี่ตัด
บรรเลงเพลงเดี่ยว |  เพลงไล่ระดับเสียง |