ขลุ่ย C หรือ ขลุ่ย Key C เป็นขลุ่ยที่ทำขึ้นมาพิเศษในบันไดเสียง C สำหรับใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากล ลักษณะโดยทั่วไปของขลุ่ย Key C จะประกอบด้วย ปากนกแก้ว ดาก รูเป่า รูนิ้ว รูนิ้วค้ำ รูเทียบเสียง รูร้อยเชือก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขลุ่ยเพียงออ หากเพียงแต่ลักษณะของการเจาะรูนิ้วของขลุ่ย Key C จะมีขนาดไม่เท่ากัน หรือมีช่วงห่างระหว่างรูนิ้วต่างกัน กับขลุ่ยเพียงออเดิมที่ใช้อยู่ในวงเครื่องสายและมโหรี
         ขลุ่ย Key C ทำด้วยไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ชิงชัน ไม้มะเกลือ ไม้พญางิ้วดำ ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการทำด้วยท่อพลาสติก