บรรเลงไม้แข็ง |  บรรเลงไม้นวม |  เพลงไล่ระดับเสียง |