ต๊อกไม้ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงในเพลงไทยสำเนียงจีน ร่วมกับเครื่องเคาะอื่นๆ เช่น ผ่าง แต๋ว เป็นต้น
         ต๊อกไม้ ทำจากไม้เนื้อแข็งแก่จัด นำมาตัดเหลาให้เป็นชิ้นไม้ ตอนกลางเซาะร่องเป็นแนวยาวเพื่อให้เกิดเสียงก้องกังวาน
         ในการบรรเลงมักใช้ไม้ตีชิ้นเล็กๆเคาะเป็นจังหวะสลับรับกับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะประเภทอื่น