เกี่ยวกับเรา

TK park

อุทยานการเรียนรู้ TK park ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดและความมุ่งหวังที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้เป็นห้องสมุดที่มากกว่า...ห้องสมุด

TK park เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชน คนรักการอ่านทุกคน ด้วยรูปโฉมทันสมัยและดึงดูด สื่อและหนังสือครบครัน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ TK park จึงเป็นห้องสมุดมีชีวิต ที่ไม่เพียงเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ แต่ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้รอบด้าน ทั้งหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของมิตรรักนักอ่านทุกเพศทุกวัย

TK Application

แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรีย นรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอ็พพลิเคชั่นได้ฟรี

  • หนังสือเสียง: นิทานภาพและหนังสือที่อ่านสนุกและมีคุณค่า จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงพากย์ มีตัวอักษรและดนตรีประกอบ รวมทั้งคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจ และเกมสร้างสรรค์ฝึกทักษะพัฒนาสมองท้ายหนังสือ
  • เครื่องดนตรีไทย*: สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยและ เครื่องดนตรีพื้นถิ่น สามารถศึกษา ฟังเสียง และบทเพลงของเครื่องดนตรีได้มากกว่า 100 ชนิด
  • ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน*: หนังสือและเอกสารหายาก จากหอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ภาพประกอบ และมัลติมีเดียที่น่าสนใจ
  • วัตถุเล่าเรื่อง*: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด และมุมมอง ของผู้คนยุคสมัยต่างๆ จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ
  • เกมบุ๊ค*: หนังสือประกอบเกมสร้างสรรค์ของทีเคพาร์ค ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีไทย และวิทยาศาสตร์ไทย จัดทำเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

* อยู่ในระหว่างการจัดทำ

พบประสบการณ์ใหม่ของการอ่านได้ที่