โหวดแผง

โหวดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ทำจากไม้กู่แคน หรือไม้ไผ่ปล้องเล็กๆ จำนวนประมาณ 7-12 ชิ้น นำมาตัดให้ได้ขนาดลดหลั่นกันไป